Eigendom2017-06-08T15:31:52+00:00

 

Eigendomsgrond en grondhuur

In Suriname is ongeveer 90% van alle grond eigendom van de Staat. Deze grond kunt u van de Staat huren voor een periode van 40 jaar. Met deze “grondhuur” wordt u echter nooit eigenaar van de grond. De overige 10% van de beschikbare (bouw) gronden zijn eigendom van particulieren net zoals wij.

Door aan- en verkoop van uitsluitend deze kavels grond wordt u onvoorwaardelijk juridisch- en economisch eigenaar. Beide plantages die hier te koop worden aangeboden zijn zulke eigendomsgronden. U wordt bij aankoop dus 100% economisch- en juridisch eigenaar.

Eigendomsoverdracht

De overdracht van het eigendom gaat op exact dezelfde wijze als in Nederland en dient te verlopen via een Nederlandse notaris die samenwerkt met een notaris uit Suriname. Eerst wordt er een onderhandse koopovereenkomst opgemaakt. Deze wordt door de verkoper en de koper ondertekend. Vervolgens gaat deze akte naar de notaris in Suriname. Deze bereidt de officiële overdacht voor. In de tussentijd dient de verschuldigde koopsom op de derdengeldenrekening van de Nederlandse notaris gestort te zijn. Deze keert pas uit aan de verkoper nadat zijn Surinaamse notaris collega het officiële eigendomsbewijs uit het kadaster van Paramaribo aan de koper verstrekt. Door de inschrijving in het kadaster in Paramaribo, wordt u net zoals in Nederland de eigenaar.