Plantage La Providence2017-07-26T15:59:02+00:00

Alleen al de vertaling van La Providence maakt dat het hier een bijzonder object betreft. ~Het voordeeltje, ~de meevaller, ~de opsteker, ~het buitenkansje. Of u nu gelooft in de voorzienigheid of niet, het kan bijna geen toeval zijn dat u kijkt naar deze buitenkans.

Deze oudste particuliere plantage van Suriname ligt naast de plantage Venetië en heet La Providence. Deze plantage is in de 17e eeuw opgericht door de Labadisten en sindsdien altijd in particulier handen gebleven. Deze plantage is wereldberoemd vanwege het feit dat Maria Sibylla Merian (nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sibylla_Merian) daar haar beroemde insecten en plant-prenten heeft vervaardigd. Plantage La Providence kent een dicht begroeid bosgebied waar niet alleen een natuurlijke waterbron maar ook natuurlijke steenslag aanwezig is. Deze plantage heeft een oevergrens van circa 10 kilometer langs de Suriname rivier. Aan de noordzijde is La Providence toegankelijk via een onverharde weg.

Op deze plantage groeien meer dan 30 verschillende boomsoorten die alleen al vanwege hun hout-gebruikswaarde de vraagprijs voor het perceel gemakkelijk kunnen overtreffen.

Wanneer u als belegger deze grond zou verwerven, dan zijn er voor de houtkap veel gegevens beschikbaar. Vast staat dat de afvoer van hout door de ligging van de plantage via pontons relatief eenvoudig is. Vergunning voor het kappen is niet vereist omdat het volledig eigendomsgrond is.

Plantage La Providence is uitermate geschikt voor de ontwikkeling van een (vakantie) resort. Net zoals plantage Venetië ligt deze plantage in het district Parra en daarom zijn er in beginsel geen wettelijke bepalingen die vormen van architectuur belemmeren.

De combinatie van de strategische ligging, 50 auto minuten rijden naar de hoofdstad en op 30 minuten afstand van het vliegveld Zanderij bieden goede mogelijkheden voor de bouw van een vakantie- of weekend resort. En met ruim 10 kilometer kustlijn is de aanleg van een eigen boothuis en steigers voor de deur goed mogelijk.

De kustlijn heeft geen traditioneel strand, maar er zijn Nederlandse bedrijven die dat met gemak aan kunnen leggen. Als het voor de oceaankust van Dubai kan, dan kan het ook in een stromende rivier in Suriname.

Ook de ontwikkeling van een zorg- en welzijnspark voor bijvoorbeeld gepensioneerde inwoners kan een voor het land, belangwekkende aanvulling zijn.

De waarde van dit object bedraagt getaxeerd ruim 10 miljoen euro en wordt nu te koop aangeboden voor € 5.950.000,– (kosten koper).

Locatie
Te rechterzijde van de Suriname rivier tussen
50 18’ 33.34”N; 550 4’49.23”W
en
50 14’52.15”N; 550 1’56.15W en Brokopondo

Perceel
Register C nr. A261 nr. 965

Oppervlakte
2.545 Hectare

Gebiedskenmerk
Rural

Taxatie reglement
Conform de richtlijnen van de FDIC, OTS en FIRREA.